Klacht of verbeterpunt?

Klachtenregeling

Heeft u een verbeterpunt of klacht,

Dan kunt u dit in eerste instantie melden bij de locatiemanager en of het management. 

Komt u er dan niet uit, dan kunt u het indienen van een officiële klacht doen bij de geschillencommissie van het KNGF