Kaakfysiotherapie, een van onze specialiteiten

Kaakfysiotherapie, een van onze 6 specialisaties

Last van de kaken tijdens de Teams meetings?

Tijdens de corona tijd werken veel mensen thuis. MS Teams staat inmiddels op elke computer en we kunnen extern inloggen inmiddels niet meer horen. Grote kans dat het vele zitten ervoor gezorgd heeft dat onze rug zich is gaan vormen naar onze keukentafelstoel met alle klachten van dien. Als u daar dan toch zit, is het wel eens opgevallen dat de wangen gevoelig zijn tijdens of na een meeting?  Of dat de kaken wel eens stijf of gevoelig zijn bij het afhappen van die appel die u eigenlijk al een half uur geleden wilde eten? Mogelijk dat kaakfysiotherapie uitkomst kan bieden!

We kunnen ons voorstellen dat u daar nog weinig van gehoord heeft, kaakfysiotherapie. Wat is dat nou eigenlijk? In de praktijk krijgen we dan ook vaak de opmerking ‘wist niet eens dat er fysiotherapie voor de kaak was.’ Misschien logisch, maar ook zonde. De kaak en aangelegen gebieden worden vaak over het hoofd gezien bij diverse klachten aan het lichaam en wordt vaak geschaard onder zorg voor de tandarts.

In deze blog leest u wanneer kaakfysiotherapie uitkomst kan bieden. Mogelijk dat u het een en ander herkent.

  1. Wat voor soort last moet ik dan precies hebben?
  2. Wat kan ik verwachten van de behandeling?

Wat voor soort last moet ik dan precies hebben?

Kaakfysiotherapie bijvoorbeeld helpen bij:

  1. Hoofdpijnklachten. Een breed begrip. Iedereen ervaart wel eens hoofdpijn, maar wist u dat de kaak en structuren daaromheen hier ook verantwoordelijk voor kunnen zijn?
  2. Nekpijnklachten. Al dan niet met pijn aan de hals of de arm?
  3. Gevoelige kaken (pijn, stijf). Komen we terug op de appel van eerder. Willen we goed af kunnen happen dan moet de kaak voldoende kunnen openen. Een pijnlijk gevoel bij maximaal openen van de kaak kan duiden op problemen met weefsels om de kaak of een gewrichtsprobleem.
  4. Klikkende kaak. Ervaart u een klik in de kaak tijdens bijvoorbeeld gapen? Dit kan wijzen op een mogelijk gewrichtsprobleem van de kaak.
  5. Klachten aan het hoofd. Hierbij valt te denken aan duizeligheidsklachten, oorsuizen of bijvoorbeeld aangezichtspijn.

Deze vorm van therapie wordt gegeven door één van onze manueel therapeuten op de Duikerstraat. Door de unieke blend van manueel met craniofaciale therapie (de ”werknaam” voor kaakfysiotherapie) bent u met klachten aan het hoofd hals gebied aan het juiste adres!

Wat kan ik verwachten van de behandeling?

Er wordt gestart met een intakegesprek waarbij er nauwkeurig in kaart wordt gebracht wat mogelijke oorzaken zijn voor de klachten, maar ook wat bijdragende factoren hierin zijn. Binnen het lichamelijk onderzoek wordt er gekeken naar afwijkingen in de kaak, de nek en de bezenuwing van het hoofd. Hiervoor worden diverse manuele technieken aan bijvoorbeeld het hoofd of de nek ingezet.  (Pijn)management programma’s hebben ook hun plek in de behandeling om resultaat op de korte en lange termijn te waarborgen. Er volgt evaluatie na 6 behandelingen. Eventueel in overleg met de verwijzer, wordt de behandeling gecontinueerd, gestopt of er vindt een verwijzing plaats naar een andere specialist.

Twijfelt u of kaakfysiotherapie wat voor u zou zijn? Wij denken graag met u mee! Neem gerust contact op met de praktijk bij vragen.

We zien u graag op de praktijk.

Team ”Het Fysiotherapiecentrum”

Onze behandelingen

Hieronder ziet u een aantal verdiepingen binnnen onze behandelingen waar wij u bij kunnen helpen.
Medical taping
Artrose
COPD en astma (longklachten)
Hartklachten
Etalagebenen en vaatlijden
NAH
AH
Echografie

Specialisaties