Fysio lageland

Niet aangeboren hersenletsel

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen/ruggenmerg die na de geboorte is ontstaan. De schade kan veroorzaakt zijn door: een ongeluk, hersenbloeding of - infarct, zuurstoftekort in de hersenen of na reanimatie. Aandoeningen zoals Parkinson en MS zijn ook niet aangeboren hersenletsels.

Fysio lageland

Klachten bij niet aangeboren hersenaandoeningen

NAH heeft vaak grote blijvende gevolgen, niet alleen voor uzelf maar ook voor uw omgeving. Na het oplopen van een NAH kunnen er zowel mentaal en fysiek blijvende gevolgen zijn en deze zijn heel uiteenlopend per patient en aandoening. Zichtbare en niet-zichtbare gevolgen kunnen zijn: stoornissen in planning en uitvoeren van doelgerichte activiteiten, aandacht- en concentratiestoornissen, communicatiestoornissen, motorische/fysieke problemen en vermoeidheid.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Samen met de fysiotherapeut gaat u kijken welke behandeling het beste past bij de gevolgen van uw NAH. Vaak gaat dit in nauwe samenwerking met andere disciplines zoals de ergotherapeut, logopedie, diëtist, gespecialiseerde verpleegkundigen en huisarts of specialist. De behandeling kan bestaan uit verschillende elementen:

  • Inzicht geven in het ziektebeeld
  • Zelfvertrouwen opbouwen
  • Opbouwen van de conditie middels training die gericht is op verbeteren van kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen
  • Kwaliteit van leven verbeteren door zelfstandigheid te optimaliseren
  • Waar nodig samen te werken met andere disciplines

De fysiotherapeut begint na de intake met testen. Hierbij moet u denken aan kracht- en een condititest om te kijken waar u staat. De nadruk tijdens de behandelingen wordt gelegd op de zelfstandigheid van de patient. De therapeut zal u motiveren en stimuleren om uw belastbaarheid te optimaliseren middels functionele training. Na een bepaald aantal trainingsweken wordt u nog een keer getest om de voortgang van de therapie te evalueren. Tijdens de trainingen wordt u begeleid door een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in neurologische aandoeningen.

Vergoeding

Niet aangeboren hersenaandoeningen vallen onder chronische indicaties. U heeft een verwijzing van de arts nodig. Vergoeding van de fysiotherapie is vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen moet u dus zelf betalen óf kunnen uit de aanvullende verzekering worden vergoed, als u die voor fysiotherapie heeft. Daarna komen de behandelingen uit de basisverzekering. Het eigen risico is elk jaar opnieuw van toepassing.