Fysio lageland

Etalagebenen en vaatlijden

Etalagebenen heet officieel "claudicatio intermittens"of "perifeer arterieel vaatlijden". In de volksmond wordt het etalagebenen genoemd omdat mensen tijdens het lopen klachten krijgen en dan even moet rusten. Tijdens het rusten gaan ze in etalages van winkels kijken, de klachten trekken in rust weer weg.

Fysio lageland

Klachten bij etalagebenen en vaatlijden

Etalagebenen is een veel voorkomende vaataandoening. De klachten onderstaan door een vernauwing of verstopping in de slagader, ook wel slagaderverkalking genoemd. De bloedaanvoer naar de benen wordt geremd en hierdoor krijgen de spieren in het been minder zuurstof. Bij lichamelijk inspanning zorgt het zuurstoftekort in de benen voor verzuring. Dit wordt ervaren als pijn, kramp of een zwaar gevoel in de benen. Na een korte tijd rust, verdwijnen de klachten weer. De pijn die optreedt tijdens het lopen kan grote invloed hebben op uw dagelijks leven, zoals op uw werk, thuis of in uw sociale omgeving. Bovendien vermindert uw conditie als u te weinig beweegt door de klachten.

Voor wie kan de fysiotherapeut wat betekenen?

Voor mensen met vaataandoeningen die problemen ervaren in hun dagelijks leven. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt er een individueel behandelplan opgesteld.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Vaak wordt u doorverwezen door een specialist voor gespecialiseerde fysiotherapie. Het effect van training onder begeleiden met een fysiotherapeut is wetenschappelijk bewezen. Door middel van looptherapie ontstaat er een betere doorbloeding en stofwisseling in de spieren. De zuurstof wordt efficienter gebruikt en uw looppatroon verbetert. Hierdoor neemt de loopafstand toe en nemen klachten af. Daarnaast heeft de training ook een positief effect op de risicofactoren van slagaderverkalking. Daarnaast is een actievere en gezonde leefstijl belangrijk. De fysiotherapeut biedt u begeleiding bij de training en kan u adviseren met betrekking tot de risicofactoren en uw leefstijl. Wij gaan samen met u kijken naar de beste aanpak.

Vergoeding

Bij een verwijzing van de huisarts of specialist worden er 37 behandelingen vergoed bij mensen met claudicatio vanuit de basisverzekering. Omdat u geen aanvullende verzekering nodig heeft en dit vergoed wordt vanuit de basisverzekering doet u wel aanspraak op uw eigen risico.