Fysio lageland

Aangeboren hersenletsel

Bij aangeboren hersenletsel is er vóór of rond de geboorte van het kind schade ontstaan in de hersenen. Dit kan komen door een niet goed verlopen ontwikkeling van het kindje of door zuurstoftekort bij de bevalling. De ontwikkeling van het kindje verloopt daarna vaker moeizaam.

Fysio lageland

Klachten bij niet aangeboren hersenaandoeningen

De gevolgen van een aangeboren hersenletsel kunnen op elk gebied van functioneren invloed hebben, zoals taal, motoriek en emoties. Welke beperkingen er ervaren worden of hoe ernstig die beperkingen zijn, hangt af van de oorzaak van de schade, wanneer de schade ontstaan is, waar de schade is en hoe groot de schade in de hersenen is.
Een vorm van niet aangeboren hersenletsel wordt ook wel Cerebrale Parese (CP) genoemd. Parese betekent gedeeltelijke verlamming, spierzwakte. Cerebraal betekent van de hersenen. Bij een CP zijn de hersenen niet in staat de juiste spanning aan de spieren door te geven en ze onderling op een goede manier samen te laten werken, zoals bij spasticiteit. Bij een CP hoeft er geen sprake te zijn van een cognitieve stoornissen.
De zorg bij een aangeboren hersenletsel varieert van de zorg bij een niet-aangeboren hersenletsel. Binnen Het Fysiotherapiecentrum Lage Land hebben wij fysiotherapeuten die al jaren gespecialiseerd zijn in behandelingen bij mensen met een aangeboren hersenletsel. Daarnaast behandelen wij ook mensen met Syndroom van Down en Spina Bifida. De therapeuten werken in de praktijk of op locatie bij de woning of de dagbesteding. Samenwerking is er met de AVG’s (arts voor verstandelijk gehandicapten) van de Zuidwester.
Het is een specifieke tak van zorg. Voor meer informatie over de zorg bij aangeboren hersenletsel / CP kunt u contact opnemen.

Vergoeding

Aangeboren hersenaandoeningen vallen onder chronische indicaties. U heeft een verwijzing van de arts nodig. Vergoeding van de fysiotherapie is vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen moet u dus zelf betalen óf kunnen uit de aanvullende verzekering worden vergoed, als u die voor fysiotherapie heeft. Daarna komen de behandelingen uit de basisverzekering. Het eigen risico is elk jaar opnieuw van toepassing.